Bustadoppføringslova (bostadoppføringsloven)

Bustadoppføringslova regulerer tilfellene hvor en entreprenør og en forbruker inngår avtale om oppføring av en ny bolig. Loven inneholder blant annet regler om entreprenørens plikter i forbindelse med arbeidet og hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende dersom det foreligger forsinkelse eller mangel i denne forbindelse. Forbrukerens ytelsesplikt og  mislighold fra forbrukerens side er også regulert. Loven har også et eget avbestillingskapittel.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen