Bustadoppføringslova § 38 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 38 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 38 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 38 regulerer tredjepersons ansvar for opplysninger.


Tilsvarende bestemmelser finnes i håndverkertjenesteloven § 27 femte ledd, kjøpsloven § 86 og forbrukerkjøpsloven § 36.

Bestemmelsen regulerer ansvar for opplysninger for tredjepersoner som ikke er tidligere ledd i entreprenørens leveranse. Dette kan for eksempel være interesseorganisasjoner eller franchisesystemer.

Bestemmelsene om reklamasjon i bustadoppføringslova § 30 gjelder for krav som er nevnt i første ledd. Det innebærer at forbrukeren må gjøre sitt krav gjeldende innen rimelig tid og senest innen fem år.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

§ 38. Tredjepersons ansvar for opplysningar

Ein person som ikkje har mangelsansvar etter § 37, svarer andsynes forbrukaren etter reglane i § 35 dersom vedkomande har gjeve slike opplysningar om ytinga som § 27 nemner, på vegner av entreprenøren eller i eigenskap av eller på vegner av tidlegare leverandørledd.

For krav som nemnt i første ledd, gjeld føresegnene om reklamasjon i § 30 tilsvarande.

Rull til toppen