Bustadoppføringslova § 38 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 38 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 38 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 38 regulerer tredjepersons ansvar for opplysninger.


Tilsvarende bestemmelser finnes i håndverkertjenesteloven § 27 femte ledd, kjøpsloven § 86 og forbrukerkjøpsloven § 36.

Bestemmelsen regulerer ansvar for opplysninger for tredjepersoner som ikke er tidligere ledd i entreprenørens leveranse. Dette kan for eksempel være interesseorganisasjoner eller franchisesystemer.

Bestemmelsene om reklamasjon i bustadoppføringslova § 30 gjelder for krav som er nevnt i første ledd. Det innebærer at forbrukeren må gjøre sitt krav gjeldende innen rimelig tid og senest innen fem år.


§ 38. Tredjepersons ansvar for opplysningar

Ein person som ikkje har mangelsansvar etter § 37, svarer andsynes forbrukaren etter reglane i § 35 dersom vedkomande har gjeve slike opplysningar om ytinga som § 27 nemner, på vegner av entreprenøren eller i eigenskap av eller på vegner av tidlegare leverandørledd.

For krav som nemnt i første ledd, gjeld føresegnene om reklamasjon i § 30 tilsvarande.

Rull til toppen