Bustadoppføringslova § 59 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 59 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 59 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 59 presiserer at reglene om forsinkelsesrente gjelder ved siden av de øvrige reglene om betalingsmislighold.


I denne bestemmelsen blir det presisert at spørsmålet om forsinkelsesrente ved forsinket betaling, og eventuell erstatning for rentetap ut over dette, reguleres av forsinkelsesrenteloven. De øvrige bestemmelsene i kapittelet utelukker følgelig ikke forsinkelsesrente og erstatning for rentetap.

Bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven om når det foreligger renteplikt, størrelsen på renten m.m. skal altså gjelde fullt ut for erstatningskrav og andre krav etter loven. Det samme gjelder etter avhendingsloven § 7-3.

Bestemmelsen skal ikke tolkes antitetisk. Forsinkelsesreglene gjelder også ved betalingsmislidhold fra entreprenøren.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

§ 59. Rente og skadebot for rentetap

Ved forseinka betaling kan entreprenøren krevje rente og skadebot for rentetap etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Rull til toppen