Bustadoppføringslova paragraf 59 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 59 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 59 presiserer at reglene om forsinkelsesrente gjelder ved siden av de andre reglene om betalingsmislighold.


I denne bestemmelsen blir det presisert at spørsmålet om forsinkelsesrente ved forsinket betaling, og eventuell erstatning for rentetap ut over dette, reguleres av forsinkelsesrenteloven. De øvrige bestemmelsene i kapittelet utelukker følgelig ikke forsinkelsesrente og erstatning for rentetap.

Bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven om når det foreligger renteplikt, størrelsen på renten m.m. skal altså gjelde fullt ut for erstatningskrav og andre krav etter loven. Det samme gjelder etter avhendingsloven § 7-3.

Bestemmelsen skal ikke tolkes antitetisk. Forsinkelsesreglene gjelder også ved betalingsmislidhold fra entreprenøren.


§ 59. Rente og skadebot for rentetap

Ved forseinka betaling kan entreprenøren krevje rente og skadebot for rentetap etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen