Bustadoppføringslova § 24 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 24 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 24 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 24 gir forbrukeren rett til å holde tilbake hele eller deler av vederlaget for å sikre at hans krav som følge av forsinkelsen blir dekket.


Forbrukeren kan holde tilbake hele eller deler av vederlaget til dekning av sitt krav mot entreprenøren som følge av forsinkelse fra hans side. Hvor stor del av vederlaget han kan holde tilbake, beror på hva som er nødvendig for å kunne motregne hans krav mot entreprenørens vederlagskrav.

Endringer i avhendingsloven

Det er forbrukeren som bærer risikoen for egne forutsetninger. Dersom han holder tilbake mer enn nødvendig, eller ikke har noe krav som gir rettmessig grunnlag for å holde tilbake vederlaget, vil betalingen anses for å være forsinket. Dette kan gi grunnlag for misligholdsvirkninger, se for eksempel Rt. 2011 s. 1299 om avhendingsloven. Entreprenøren vil også være berettiget til forsinkelsesrenter fra det tidspunktet fakturaen forfaller.


§ 24. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag

Har forbrukaren krav som følgje av forseinkinga, kan forbrukaren halde tilbake så mykje av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt.

Rull til toppen