Bustadoppføringslova § 1b med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 1b med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 1b med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 1b gir styret i et eierseksjonssameie rett til å gjøre gjeldende krav som knytter seg til fellesarealer etter reglene i eierseksjonsloven § 60 første ledd tredje punktum.


Bestemmelsen ble lagt til med lov 16. juni 2017 nr. 65 (eierseksjonsloven). Den fungerer som en henvisning, hvor det nærmere innholdet følger av eierseksjonsloven § 60 første ledd tredje punktum.

Endringer i avhendingsloven

Styret kan gjøre seksjonseierens krav på grunn av mangler ved eller forsinket ferdigstillelse av fellesarealer gjeldende mot utbyggeren av sameiet. Dette innebærer en utvidelse av sameiets partsevne.

Kravet må være knyttet til fellesarealene. Utover dette kan styret representere seksjonseierne i «saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter».


§ 1b. Eigarseksjonssameige

Styret i eit eigarseksjonssameige kan gjere gjeldande krav som knyter seg til fellesareal etter reglane i eierseksjonsloven § 60første ledd tredje punktum.

Rull til toppen