Bustadoppføringslova § 44 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 44 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 44 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 44 regulerer spørsmålet om vederlag for forberedelser som er gjort før arbeidet er bestilt.


En tilsvarende bestemmelse finnes i håndverkertjenestelovens § 34. Bestemmelsen gjelder kun arbeid som har karakter av forberedelse til en bestilling. Den gjelder ikke selvstendige konsulentoppdrag, undersøkelser av eiendommen eller liknende.

Bestemmelsen vil komme til anvendelse der avtale ikke blir inngått, ellers vil entreprenøren ta hensyn til forberedelsene når vederlaget blir avtalt mellom partene.


§ 44. Vederlag for førebuing m.m.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

For utgreiingar, teikningar, utarbeiding av pristilbod og for liknande førebuing før ytinga er bestilt, skal forbrukaren berre betale vederlag dersom det er opplyst eller teke atterhald om det på førehand.

Rull til toppen