Bustadoppføringslova § 62 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 62 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 62 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 62 slår fast at konsulenten ikke ved avtale kan avgrense ansvaret som han har etter alminnelige regler på grunn av feil.


Bestemmelsen gjelder ikke ansvar for tap som følge av personskade eller tap i næring.

Det er ikke tatt standpunkt til ansvarsgrunnlaget i bestemmelsen. I forarbeidene blir det lagt til grunn at det gjelder et uaktsomhetsansvar for konsulenten.

Bestemmelsen er til hinder for avgrensning av ansvaret, uansett om dette gjelder ansvarsgrunnlaget, karakteren av skaden eller tapet, eller omfanget av tapet. Ansvarsfraskrivelser som er vanlige i standardvilkår kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukeren. Lemping av ansvaret vil trolig ikke være aktuelt i forbrukerforhold.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Konsulenten kan fraskrive seg ansvar for tap i næring og tap som følge av personskade, jf. § 6.


§ 62. Fråskriving av skadebotansvar på grunn av feil

Konsulenten kan ikkje fråskrive seg skadebotansvar som han eller ho har etter allmenne reglar på grunn av feil.

Rull til toppen