Hva innebærer ekspropriasjon av eiendom? - Eiendomsrett.no®
Hva er ekspropriasjon

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon – Hva betyr det egentlig?

Ekspropriasjon innebærer at grunneier av en eiendom ved tvang oppgir eierskapet sitt til eiendommen til offentlige myndigheter. Han får i denne forbindelse erstattet eiendommens verdi. Det kan foretas ekspropriasjon av hele eller deler av eiendommen, og formålene for hver ekspropriasjon kan være forskjellige.

At det skal bygges en ny vei eller ny jernbane vil være typiske situasjoner hvor det foretas ekspropriasjon av en eiendom.


Du kan lese mer om det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon her.

Du kan lese mer om begrunnelsen for ekspropriasjonsadgangen her.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Du kan lese mer erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon her.

Rull til toppen