Rettslig grunnlag for gjennomføring av ekspropriasjon - Eiendomsrett.no®
Rettslig grunnlag ved ekspropriasjon

Hva er det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon?

Hva er egentlig det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon?

For at det skal kunne gjennomføres ekspropriasjon, kreves det et rettslig grunnlag. Oreigningsloven kan være et slikt rettslig grunnlag. Loven oppstiller i § 2 en rekke ekspropriasjonsformål. Det vil si at offentlig myndighet med grunnlag i denne bestemmelsen, kan gjennomføre ekspropriasjon, så lenge det faller inn under ett av de opplistede formål. Offentlig myndighet er etter lovens § 3 som utgangspunkt staten eller kommuner.

I tillegg inneholder plan- og bygningsloven kapittel 16 en del ekspropriasjonshjemler. Etter disse bestemmelsene kan det blant annet eksproprieres både til til gjennomføring av reguleringsplan, jf. § 16-2 og uavhengig av reguleringsplan, jf. § 16-3.

Endringer i avhendingsloven

Du kan lese mer om hva ekspropriasjon er her. 

Du kan lese mer om begrunnelsen for ekspropriasjonsadgangen her. 

Du kan lese mer om erstatningsutmålingen her. 

Rull til toppen