Begrunnelse for muligheten til å foreta ekspropriasjon

Begrunnelsen for at det i det hele tatt er mulig å gjennomføre ekspropriasjon, er at det skjer til fordel for samfunnet, herunder dets utvikling. Uten en ekspropriasjonsadgang ville det vanskelig kunne foretas utbygginger og utvikling av veinett og jernbane, samt elektrisitetsnett. I tillegg kommer bygging av sykehus og skoler som viktige ekspropriasjonsformål.

Uten slike grunnleggende elementer i samfunnet, ville ikke samfunnet gått rundt på samme måte som i dag. Selv om det kan oppleves urettferdig for den grunneier som rammes, skjer ekspropriasjonen som ledd i et større bilde, til fordel for samfunnet som helhet.


Du kan lese mer om ekspropriasjon generelt her. 

Du kan lese mer om det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon her. 

Du kan lese om erstatningsutmålingen ved i slike tilfeller her. 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen