Ekspropriasjon - krav til begrunnelse - Eiendomsrett.no®
Krav til begrunnelse ved ekspropriasjon

Ekspropriasjon – krav til begrunnelse

Hvilke krav stilles til begrunnelsen for eksproriasjon?

Begrunnelsen for at det i det hele tatt er mulig å gjennomføre ekspropriasjon, er at det skjer til fordel for samfunnet, herunder dets utvikling. Uten en ekspropriasjonsadgang ville det vanskelig kunne foretas utbygginger og utvikling av veinett og jernbane, samt elektrisitetsnett. I tillegg kommer bygging av sykehus og skoler som viktige ekspropriasjonsformål.

Uten slike grunnleggende elementer i samfunnet, ville ikke samfunnet gått rundt på samme måte som i dag. Selv om det kan oppleves urettferdig for den grunneier som rammes, skjer ekspropriasjonen som ledd i et større bilde, til fordel for samfunnet som helhet.


Du kan lese mer om ekspropriasjon generelt her. 

Du kan lese mer om det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon her. 

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Du kan lese om erstatningsutmålingen ved i slike tilfeller her. 

Rull til toppen