Ekspropriasjon - krav til begrunnelse - Eiendomsrett.no®
Krav til begrunnelse ved ekspropriasjon

Ekspropriasjon – krav til begrunnelse

Hvilke krav stilles til begrunnelsen for eksproriasjon?

Begrunnelsen for at det i det hele tatt er mulig å gjennomføre ekspropriasjon, er at det skjer til fordel for samfunnet, herunder dets utvikling. Uten en ekspropriasjonsadgang ville det vanskelig kunne foretas utbygginger og utvikling av veinett og jernbane, samt elektrisitetsnett. I tillegg kommer bygging av sykehus og skoler som viktige ekspropriasjonsformål.

Uten slike grunnleggende elementer i samfunnet, ville ikke samfunnet gått rundt på samme måte som i dag. Selv om det kan oppleves urettferdig for den grunneier som rammes, skjer ekspropriasjonen som ledd i et større bilde, til fordel for samfunnet som helhet.

Endringer i avhendingsloven

Du kan lese mer om ekspropriasjon generelt her. 

Du kan lese mer om det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon her. 

Du kan lese om erstatningsutmålingen ved i slike tilfeller her. 

Rull til toppen