Ekspropriasjon Arkiver - Eiendomsrett.no

Ekspropriasjon

Hvor mye får man i erstatning ved ekspropriasjon

Ekspropriasjon – hvor mye erstatning får man?

Erstatning ved ekspropriasjon – Avtalen er utgangspunkt Utgangspunktet er at partene selv blir enige om en erstatningssum som følge av ekspropriasjonen. Dersom man ikke klarer å komme til en enighet på dette punkt, følger det av grunnlovens § 105 om erstatning ved ekspropriasjon følgende: «Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, …

Ekspropriasjon – hvor mye erstatning får man? Les mer »

Rettslig grunnlag ved ekspropriasjon

Hva er det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon?

Hva er egentlig det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon? For at det skal kunne gjennomføres ekspropriasjon, kreves det et rettslig grunnlag. Oreigningsloven kan være et slikt rettslig grunnlag. Loven oppstiller i § 2 en rekke ekspropriasjonsformål. Det vil si at offentlig myndighet med grunnlag i denne bestemmelsen, kan gjennomføre ekspropriasjon, så lenge det faller inn under …

Hva er det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon? Les mer »

Hva er ekspropriasjon

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon – Hva betyr det egentlig? Ekspropriasjon innebærer at grunneier av en eiendom ved tvang oppgir eierskapet sitt til eiendommen til offentlige myndigheter. Han får i denne forbindelse erstattet eiendommens verdi. Det kan foretas ekspropriasjon av hele eller deler av eiendommen, og formålene for hver ekspropriasjon kan være forskjellige. At det skal bygges en ny …

Hva er ekspropriasjon? Les mer »

Rull til toppen