Rettigheter ved mangelfull håndverkertjeneste

Hvilke rettigheter har du dersom håndverkertjenesten er mangelfull?

Dersom den utførte tjenesten er mangelfull, kan du velge om du ønsker å holde tilbake betalingen, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.


Holde tilbake betalingen

Du kan holde tilbake en så stor del av betalingen som sikrer ditt krav som følge av mangelen. Dette innebærer at du ikke trenger å betale den fulle prisen for en mangelfull tjeneste. Dersom du for eksempel krever prisavslag, har du rett til å holde tilbake så mye som det koster å få mangelen rettet.

Les mer om retten til å holde betalingen tilbake her – hvtjl. § 23 med lovkommentar

Kreve retting av mangelen

Du kan kreve at håndverkeren retter mangelen ved tjenesten. En forutsetning for dette er at retting kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren.

Håndverkeren kan også tilby seg å rette mangelen selv om du ikke krever retting. På den måten kan han unngå at du fremmer krav om prisavslag eller heving. Forutsetningen for håndverkerens rett til å utbedre mangelen er at dette ikke medfører vesentlig ulempe for deg, eller at du ikke har annen særlig grunn til å motsette deg dette.

Det er håndverkeren selv som må bære kostnadene med rettingen. Han kan likevel kreve et pristillegg for arbeid og materialer som ikke er omfattet av prisen, og som ville ha vært nødvendig selv om tjenesten ble utført uten mangel fra starten av.

Les mer om retting av mangel her – hvtjl. § 24 med lovkommentar

Kreve prisavslag

Dersom mangelen ikke kan rettes, kan du kreve prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare kostnadene med å få mangelen rettet. Dersom kostnadene blir urimelig høye i forhold til mangelens betydning for deg som forbruker, skal prisavslaget settes tilsvarende mangelens betydning.

Merk at du ikke kan kreve prisavslag dersom du avslår utbedring som håndverkeren har rett til å utføre.

Les mer om prisavslag her – hvtjl. § 25 med lovkommentar

Heving av avtalen

Du kan kreve heving av avtalen i stedet for prisavslag dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen. Du kan også kreve heving dersom det er klart at tjenesten vil være mangelfull allerede før arbeidet er påbegynt eller under utføring. Vilkåret er at mangelen som forventes å oppstå, må være av vesentlig betydning.

Les mer om heving her – hvtjl. § 26 med lovkommentar
Les mer om virkningene av heving her – hvtjl. § 16 med lovkommentar

Krav mot tidligere leverandør

Dersom materialene som blir brukt ved utførelsen av tjenesten er mangelfulle, kan du gjøre gjeldende mangelskrav mot tidligere yrkesleverandørledd. Forutsetningen for dette er at håndverkeren kan gjøre det samme.

Les mer om krav mot tidligere leverandørledd her – hvtjl. § 27 med lovkommentar

Erstatning

Du kan også kreve erstatning dersom du lider et økonomisk tap som følge av den mangelfulle tjenesten. For eksempel har rørleggeren gjort en dårlig jobb, som resulterer i en vannlekkasje som ødelegger parketten i leiligheten.

Erstatningskravet kan fremmes sammen med et annet krav, som prisavslag eller heving.

Les mer om tjenesteyterens erstatningsansvar her – hvtjl. § 28 med lovkommentar
Les mer om erstatningsansvarets omfang og forbrukerens tapsbegrensningsplikt her – hvtjl. § 30 med lovkommentar

Husk reklamasjonsfristene

Merk at du må reklamere innenfor reklamasjonsfristene for å kunne gjøre mangelen gjeldende. En reklamasjon er en melding til håndverkeren om at du har oppdaget en mangel, og at du ønsker å fremme krav på grunnlag av dette.

Reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som anses som «rimelig tid» vil variere ut fra de ulike forholdene i saken. Det er uansett lurt å reklamere så snart du oppdager mangelen.

Les mer om reklamasjon ved håndverkertjenester her – hvtjl. § 22 med lovkommentar

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen