Nøytral reklamasjon - Eiendomsrett.no®
Nøytral reklamasjon

Nøytral reklamasjon

For å kunne gjøre en mangel gjeldene kreves det at kjøper fremsetter en nøytral reklamasjon overfor selger/tjenesteyter innenfor reklamasjonsfristen. Formålet med den nøytrale  reklamasjonen er å avbryte reklamasjonsfristen. Det kreves derfor bare at kjøper påpeker at det foreligger en mangel og at han vil gjøre denne gjeldene. Etter at kjøper har påpekt mangelen overfor selger må det så fremsettes en spesifisert reklamasjon. Denne må spesifisere hvilke krav kjøper vil gjøre gjeldene. Både en nøytrale og den spesifiserte reklamasjonen må fremsettes innenfor lovens reklamasjonsfrister.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen