Misligholdsbeføyelse - Eiendomsrett.no®
Misligholdsbeføyelse

Misligholdsbeføyelse

Misligholdsbeføyelse er den samlede betegnelsen på de krav en part kan gjøre gjeldende overfor en avtalemotpart som ikke oppfyller i henhold til avtalen. At avtalen ikke er kontraktsmessig oppfylt kan enten skyldes forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Som følge av dette kan motparten rette ulike krav mot debitor (den som skal yte i henhold til avtalen). Reklamasjon er en nødvendig forutsetning for å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende. Du kan lese mer om reklamasjon her


De klassiske misligholdsbeføyelsene som er gjennomgående i kontraktslovgivningen er:

  • Krav om oppfyllelse, det vil si at man fastholder avtalen og krever den oppfylt
  • Krav om retting/reparasjon
  • Krav om prisavslag
  • Krav om omlevering, det vil si levering av ny, tilsvarende vare
  • Erstatning
  • Heving
  • Dagmulkt, det vil si dagbøter

 

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud
Rull til toppen