Forsinkelse

Forsinkelse

Forsinkelse er en betegnelse på at en vare eller ytelse ikke leveres til avtalt tid. Det vil også være tale om forsinkelse dersom kontraktsgjenstanden ikke blir levert i det hele tatt. Forsinkelse utgjør altså det man kaller et kontraktsrettslig mislighold. Ved forsinkelse kan man som kreditor (kjøper) gjøre gjeldende ulike krav mot debitor (selger). De ulike sanksjonene er regulert av lovgivningen på det konkrete området.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen