Dagmulkt - Eiendomsrett.no®
Dagmulkt

Dagmulkt

Dagmulkt er en særskilt misligholdsbeføyelse som kan gjøres gjeldende ved forsinkelse fra entreprenørens side. Hjemmelen for dagmulkt er bustadsoppføringslova § 18. Dagmulkt innebærer at forbrukeren kan kreve et daglig beløp fra entreprenøren for hver dag prosjektet er forsinket. Dagmulkt er en form for skadebot, som medfører et fiksert erstatningsbeløp. Dagmulkt kan skape forutsigbarhet for både forbruker og entreprenør ved kontraktsstridig forsinkelse. Dagmulkt vil imidlertid ha en maksimumssum ved at man bare kan kreve det inntil et visst tidspunkt. Altså har dagmulkt en forhåndsbestemt varighet.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen