Mangel - Eiendomsrett.no®
Mangel

Mangel

Mangel er en betegnelse som innebærer at en ting/ytelse ikke svarer til kontraktsmessig oppfyllelse. En mangel kan foreligge på ulike grunnlag. Den kan eksempelvis foreligge ved at tingen/ytelsen avviker fra de forventninger kjøper har grunn til å ha eller at den ikke svarer til de egenskaper som selger har vist til ved prøve/modell. Det kan også foreligge en mangel ved at en ting ikke passer for de formål tilsvarende ting vanligvis brukes til. Hva som utgjør en mangel på de ulike områdene, vil være nærmere regulert i den aktuelle lovgivning på det konkrete området. Ved mangel kan man som kreditor (kjøper) gjøre gjeldende ulike krav mot debitor (selger). De ulike sanksjonene er regulert av lovgivningen på det konkrete området.


 

Rull til toppen