Heving - Eiendomsrett.no®
Heving

Heving

Heving er en misligholdsbeføyelse. Det betyr at heving er et krav kjøper kan fremsette overfor selger dersom det foreligger forsinkelse eller en mangel ved tingen/ytelsen. Rettsvirkningene (konsekvensene) av heving er at en avtale helt eller delvis faller bort. Dette innebærer altså at partenes rettigheter og plikter etter avtalen helt eller delvis faller bort.


Rull til toppen