Heving

Heving

Heving er en misligholdsbeføyelse. Det betyr at heving er et krav kjøper kan fremsette overfor selger dersom det foreligger forsinkelse eller en mangel ved tingen/ytelsen. Rettsvirkningene (konsekvensene) av heving er at en avtale helt eller delvis faller bort. Dette innebærer altså at partenes rettigheter og plikter etter avtalen helt eller delvis faller bort.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen