Erstatning - Eiendomsrett.no®
Erstatning

Erstatning

Erstatning er økonomisk kompensasjon for et økonomisk tap man har lidt eller en skade man er blitt påført. Sistnevnte alternativ er ikke like aktuelt for eiendom. For å tilkjennes erstatning, må det, i tillegg til kravet om et økonomisk tap, også foreligge et ansvarsgrunnlag, samt adekvat årsakssammenheng. Sistnevnte vilkår innebærer at det må være en viss forbindelse mellom tapet og kontraktsbruddet.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen