Erstatning

Erstatning

Erstatning er økonomisk kompensasjon for et økonomisk tap man har lidt eller en skade man er blitt påført. Sistnevnte alternativ er ikke like aktuelt for eiendom. For å tilkjennes erstatning, må det, i tillegg til kravet om et økonomisk tap, også foreligge et ansvarsgrunnlag, samt adekvat årsakssammenheng. Sistnevnte vilkår innebærer at det må være en viss forbindelse mellom tapet og kontraktsbruddet.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen