Erstatning - Eiendomsrett.no®
Erstatning

Erstatning

Erstatning er økonomisk kompensasjon for et økonomisk tap man har lidt eller en skade man er blitt påført. Sistnevnte alternativ er ikke like aktuelt for eiendom. For å tilkjennes erstatning, må det, i tillegg til kravet om et økonomisk tap, også foreligge et ansvarsgrunnlag, samt adekvat årsakssammenheng. Sistnevnte vilkår innebærer at det må være en viss forbindelse mellom tapet og kontraktsbruddet.


 

Rull til toppen