Reklamasjon - Eiendomsrett.no®
Reklamasjon

Reklamasjon

Reklamasjon er betegnelsen på kjøpers henvendelse/melding til selger om at det foreligger en mangel. Reklamasjon er en forutsetning for at kjøper kan gjøre gjeldende krav overfor selger. Det er knyttet to frister til når en reklamasjon må fremsettes. Fristen beregnes fra når kjøper kjente eller burde ha kjent til mangelen. Det skilles mellom en relativ frist («innen rimelig tid») og en absolutt frist. Kjøper må ha fremsatt reklamasjonen innen utløpet av begge disse fristene for å ha kravet sitt i behold. Du kan lese mer om de to fristene her. 


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen