Prisavslag etter kjøp av bolig - Eiendomsrett.no®

Prisavslag etter kjøp av bolig

Du kan be om et prisavslag etter at du har kjøpt en bolig. Forutsetningen er at boligen ikke holder den standarden det ble gitt uttrykk for av selger. Vi sier gjerne at det foreligger en mangel. Her vil vi gå gjennom mangler og andre vilkår som gir deg rett til et prisavslag.

Hva er et prisavslag

Hvis varen du kjøper ikke tilfredsstiller varedeklarasjonen, er det en selvfølge at du ikke skal betale full pris for den. Det samme prinsippet gjelder når du kjøper bolig. Du har visse rettigheter ved overtakelse.

Endringer i avhendingsloven

Det er bare det at det som regel dreier som så mye større beløp, og du må kreve det i etterkant av at du har oppdaget mangelen. Er det noe du kan se før du legger inn et bud på eiendommen, regner man med at du har godtatt det. Det ville nesten være ufint å komme og kreve prisavslag lenge etterpå.

Hvordan beregne et prisavslag?

Prisavslaget må beregnes ut fra boligens verditap ved oppdagelsen av den aktuelle mangelen. Hvor mye mindre kan du påregne å selge den videre for nå?

Prisavslaget må altså betales av selgeren, noen ganger en god stund etter at han har mottatt kjøpesummen. Det går greit hvis selgeren har eierskifteforsikring. I motsatt fall kan det avhenge av selgers økonomiske situasjon om du får det du har rett på.

Eksempler på mangler som kan gi prisavslag

Vi snakker her som regel om skjulte mangler. Det kjøper selv burde se ved visningen eller overtakelsen uten å komme med innvendinger, regnes som akseptert. Det kreves imidlertid ikke at kjøperen skal være spesielt bygningskyndig. Til det bruk er det utarbeidet en takst og noen ganger en tilstandsrapport. Selgeren har også fylt ut en egenerklæring hvor han redegjør for om han kjenner til konkrete feil eller problemer med eiendommen.

Fuktighet

Fuktighet i bygningen er en gjenganger. Konsekvensene av dette er ikke alltid lett å oppdage ved en vanlig undersøkelse, med mindre man er spesielt kyndig. Dette kam man ikke forvente at kjøper er. Etter en viss tid vil man likevel legge merke til mugg eller råte.

Skadedyr

Det er også stadig mer vanlig at skjeggkre følger med til ny eier. Disse småtrollene gjemmer seg godt på dagtid, og er så godt som umulige å bi kvitt. De gjør ikke noen skade, men boligen blir ikke videre attraktiv for videresalg. I eldre hus kan det være rotter og mus som har installert seg.

Naboforhold

Dårlige naboforhold kan også noen ganger utgjøre en mangel. Eksempler på dette fra rettspraksis er særlig konfliktsøkende naboer eller bordeller som utøver sin næringsvirksomhet i umiddelbar nærhet.

Bruk av advokat for å kreve prisavslag

Noen ganger kreves det ekspertise og erfaring for å konstatere at det foreligger en mangel som kan gi grunnlag for prisavslag, og ikke minst for å taksere et beløp.

På selgersiden blir saken fulgt opp av forsikringsselskapets advokater dersom det er tegnet en eierskifteforsikring. Denne forsikringen er også en garanti for at kjøper får utbetalt sitt krav dersom han får medhold.

Kjøper kan på sin side få dekket deler av sine kostnader gjennom innboforsikringen. Du kan altså få hjelp til klage uten egen boligkjøperforsikring.

Kilder:

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019.

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.

Vanlige spørsmål

Hva er prisavslag etter kjøp av bolig?

Prisavslag her innebærer at du får betalt tilbake deler av kjøpesummen på grunn av en mangel som er oppdaget i ettertid.

Når må jeg klage for å få prisavlag?

Du må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. Det vil i praksis si i løpet av et par måneder. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år.

Klager jeg direkte til selger for å få prisavslag?

Dersom selgeren har eierskifteforsikring, retter du reklamasjonen til forsikringsselskapet. Er dette ikke tilfelle, er det selger selv som skal ha den,

Kan jeg heve boligkjøpet i stedet for å be om prisavslag?

Det er mulig, men mangelen må være mer alvorlig enn det som kan gi grunnlag for prisavslag. Konferer med en advokat om dette.

Rull til toppen