Takst og prisantydning - alt du trenger å vite! - Eiendomsrett.no®
Alt du trenger å vite om takst og prisantydning

Takst og prisantydning – alt du trenger å vite!

Hva er takst og prisantydning?

I en boligannonse kan man finne mange forskjellige begreper. Ofte kan begrepene forveksles eller gi like assosiasjoner. Under skal forskjellen på takst og prisantydning klargjøres.


Takst

Takst er en takstmanns vurdering av boligens pris. Det er altså en verdifastsettelse av eiendommen foretatt av en sakkyndig. Takstmannen utfører en kontroll av boligen, og basert på tekniske vurderinger, standard og beliggenhet fastsettes boligens verdi.

Endringer i avhendingsloven

Takst er en mer teknisk vurdering av boligens verdi, sammenliknet med prisantydning, som i større grad baserer seg på markedet ved verdivurderingen.

Prisantydning

Prisantydning er en meglers vurdering av boligens pris. Denne verdivurderingen skal også gi en indikasjon på hvilken pris boligens eier er villig til å selge for.

Ofte vil takst og prisantydning være sammenfallende, eller i alle fall ikke langt unna hverandre. Det er likevel lurt å være oppmerksom på at prisantydningen kan settes lavere for å lokke potensielle kjøpere til å legge inn bud, og for å dra prisen opp  – såkalte «lokkepriser».

Prisantydningen er en antakelse av hva den forventede salgssummen for boligen minst er. I realiteten kan den endelige kjøpesummen bli langt høyere, men også lavere. Dette kommer an på hvor mye interessenter av boligen er villig til å betale. Dersom det er flere budgivere presses gjerne prisen en god del opp fra den opprinnelige prisantydningen.

Tidligere var det vanlig å finne både takst fra takstmann og prisantydning fra eiendomsmegler i boligannonsene. Nå er det stadig vanligere å gå vekk fra takst i boligannonser, slik at det kun er prisantydningen som vises. Begrunnelsen for dette er at det skal være enklere for kjøpere å forholde seg til, og at det er megleren som er nærmest til å kjenne boligmarkedet. Takst eller boligsalgsrapport følger gjerne heller salgsoppgaven.

Rull til toppen