Hva er eierskifteforsikring? - Eiendomsrett.no®
En eierskifteforsikring som sikrer selger mot krav fra kjøper etter at kontrakten er undertegnet og boligen overtatt av ny eier

Hva er eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring er en forsikring som sikrer selger mot krav fra kjøper etter at kontrakten er undertegnet og boligen overtatt av ny eier. Det er således selger som tegner forsikringen. Den kan også være til fordel for kjøper i og med at det alltid vil være dekning for kravet.

Her kan du lese mer om eierskifteforsikringen og hva du må være oppmerksom på som selger eller kjøper.

Endringer i avhendingsloven

Hvem selger eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring vil normalt bli tilbudt deg av eiendomsmegleren som tar oppdraget med å selge boligen din. Vedkommende vil da ha en direkte avtale med forsikringsselskapet.

Selskapene selger dessverre ikke disse forsikringene direkte til private. Dette fratar deg dessverre muligheten til å sammenligne vilkår og pris. I stedet blir det et moment når du velger eiendomsmegler.

Det er forskjellige selskap på banen med eierskifteforsikringer. Svært mange bruker Protector.

Eierskifteforsikringen beskytter selger

Det kan dukke opp betydelige krav etter at kjøper har overtatt boligen. Særlig gjelder dette når boligen fra kjøpers synspunkt er i vesentlig dårligere stand enn det som var forventet. Det kan også være påstander om at selger, eventuelt eiendomsmegler, har gitt uriktige opplysninger eller tilbakeholdt viktig informasjon.

Et større pengekrav er selvfølgelig svært ubeleilig for selger, spesielt etter at han allerede har investert salgsummen i en ny bolig til seg og sin familie. Her kan forsikringsselskapet ordne opp.

Et annet poeng er at alle reklamasjoner fra kjøper må gå til forsikringsselskapet, og ikke til selger. Selger blir derfor fritatt for disputter med kjøper i ettertid, og trenger heller ikke å engasjere egen advokat for å imøtegå kjøpers krav.

Fordel for kjøper med eierskifteforsikring?

Å kjøpe en bolig er en tung investering. Man ønsker selvfølgelig at alt skal på skinner. Det er som kjent ikke alltid det gjør det.

Det kan være mye galt som man ikke ser før man har bodd inn boligen. I tillegg er det mye man ikke vet om selger, dennes økonomi og evne til sivilisert dialog.

Med et forsikringsselskap å forholde seg til kan man være sikker på at pengene til å dekke et eventuelt krav er til stede, og at man blir møtt med rasjonelle argumenter.

Kjøper og forsikringsselskap – David mot Goliat?

Forsikringsselskapet har penger og ekspertise på boligmangler og eventuell økonomisk kompensasjon for dette.

Ulempen for deg som kjøper er at denne ekspertisen kan bli brukt til å imøtegå dine krav.

Det vil si at i den grad det ikke er opplagt, vil det stilles spørsmål om berettigelsen av kravet og om utmålingen av det.

Det kan være ulike tolkninger og juridiske vurderinger av en sak. Forsikringsselskapet vil nok legge seg på den som gagner deg minst. Det er dermed ikke slik at du automatisk skal godta et avslag eller tilbud fra forsikringsselskapet.

Advokathjelp ved boligkjøp

Det vil ofte være nødvendig å bruke advokat i tvister i forbindelse med boligkjøp. Det gjelder uansett om selger har eierskifteforsikring eller ikke.

I tillegg til å vurdere juridiske spissfindigheter eller usakligheter fra motparten, har advokaten oversikt over de prosessuelle spørsmålene.

Dette inkluderer tidsfrister, krav til dokumentasjon, uttalelser fra sakkyndige og mer.

Utgifter til advokatbistand ved kjøp av bolig kan være dekket i en vanlig boligforsikring. Det er også mulig å tegne en egen boligkjøperforsikring før du kjøper.

Kilder:

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar til bustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med Norges
Eiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fasteiendom. Gyldendal, 2019.

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Vanlige spørsmål

Hva koster en eierskifteforsikring?

Prisen på eierskifteforsikring beregnes ut fra en viss promille av salgssummen. Denne satsen er høyere for hus og eneboliger enn for borettslagsleiligheter.

Hvem betaler eierskifteforsikringen?

Det er selger som må velge å kjøpe eierskifteforsikring. Det kalles derfor også boligselgerforsikring

Kan man også få boligkjøperforsikring?

Det er mulig å få boligkjøperforsikring som dekker kostnadene ved en mulig juridisk tvist med selger. Sjekk også den vanlige boligforsikringen om den kan dekke de samme kostnadene,

Hvilken lov er det som regulerer forholdet mellom selger og kjøper ved salg av bolig?

Det er Lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) som regulerer dette forholdet.

Rull til toppen