Klage på eierskifteforsikring - Eiendomsrett.no®
En boligselger tegner en eierskifteforsikring for å sikre seg mot krav fra boligkjøper

Klage på eierskifteforsikring

Når du  kjøper en brukt eller ny bolig, og selger har tegnet eierskifteforsikring, kan dette være både en fordel og et problem.

Det er en fordel fordi forsikringsselskapet garantert har penger til å betale en eventuell erstatning eller legge ut for et prisavslag du krever i ettertid. Problemet er at det ikke alltid vil anerkjenne kravet ditt. De har juridisk ekspertise nok til å bygge opp en sterk argumentasjon for en avgjørelse i din disfavør.

Endringer i avhendingsloven

Her kan du lese mer om hvordan du kan prøve å få omgjort forsikringsselskapets beslutning eller få medhold i en klage til overordnede instanser.

Eierskifteforsikring tegnes av selger

Det er blitt ganske så vanlig med eierskifteforsikring ved salg av boliger. Selgeren inkluderer den gjerne i sin totalpakke hos eiendomsmegleren.

Fordelen for selgeren er at han da ikke behøver å bekymre seg for reklamasjoner fra kjøperen i ettertid, ettersom forsikringsselskapet tar seg av dette. De kan betale ut eller avslå kravet fra kjøper dersom de mener det ikke er grunnlag for det.

Klageinstanser for eierskifteforsikring

Dersom selskapet avviser ditt krav, er det mulig å bringe saken inn for en klageinstans.

Det er Finansklagenemda (FinKN) som behandler saker som gjelder bruktboliger og Boligtvistnemnda som tar seg av nye boliger.

Saksbehandlingen i disse nemndene er kun skriftlig. Det innebærer at de ikke tar hensyn til muntlige lovnader du hevder å ha fått fra selger, og de drar heller ikke på befaring for å se omfanget av skaden eller mangelen.

Det derfor viktig at du dokumenterer grundig alle forhold som taler for din sak, om det er i retning av en erstatning eller et prisavslag.

Dette kan du klage på

De aller fleste boliger blir i dag avhendet med en «solgt som den er»-klausul. Dette innskrenker kjøpers klagemuligheter.

Det du kan ta tak i på klagen er

  • Feilaktige opplysninger fra selger
  • Ting selger har unnlatt å opplyse om (og som han burde)
  • Vesentlige mangler i forhold til naturlige forventninger ut fra kjøpet

Brudd på opplysningsplikten er lettest å ta tak i, men det krever skriftlig dokumentasjon fra salgsoppgave eller noe annet.

En vesentlig mangel er av Høyesterett anslått som en utbedringskostnad som utgjør mer enn 5-6 % av kjøpesummen. Dette er imidlertid ikke absolutt.

Advokat ved klage på eierskifteforsikring

Forsikringsselskapet bruker selvfølgelig sine egne advokater. Det kan fort bli en unfair match for den som ikke kjenner alle regler, unntaksbestemmelser og ikke minst vurderinger foretatt i tidligere og tilsvarende saker.

En egnet advokat med erfaring fra eiendomssaker vil fort se om det kan ha en hensikt å klage, og deretter sette den opp på en måte som gjør at den blir tatt alvorlig av forsikringsselskap og klagenemnder.

Har du en innboforsikring, vil denne dekke det meste av advokatregningen. Tar du kontakt med oss, vil vi hjelpe deg å finne ut om du krav på rettshjelp fra forsikringer du har, eller fra andre ordninger som Fri rettshjelp..

Kilder

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019.

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137.

Vanlige spørsmål

Hva er en eierskifteforsikring?

En eierskifteforsikring er egentlig en boligselgerforsikring. Forsikringsselskapet vil da overta selgers rolle ved reklamasjon på kjøpet.

Hva dekker eierskifteforsikringen?

Eierskifteforsikringen vil dekke kjøpers krav om erstatning eller prisavslag dersom forsikringsselskapet finner det berettiget,

Kan jeg klage på eierskifteforsikring?

Ja, Forsikringsselskapets vurdering og avgjørelse kan prøves overfor klagenemnder og i rettssystemet.

Hvor sender jeg klage på eierskifteforsikring?

Klagen kan behandles av Finansklagenemda (FinKL) når det gjelder bruktboliger, og av Boligtvistnemnda for nye boliger.

Rull til toppen