Bolig solgt "som den er" - Eiendomsrett.no® - Boligkjøp
Bolig solgt "som den er"

Bolig solgt «som den er»

Hva betyr det at en bolig er «solgt som den er»?

De fleste boliger i dag blir solgt med en «som den er»-klausul. Dette innebærer et forbehold om at selgeren fraskriver seg risikoen for skjulte mangler ved boligen. For deg som kjøper medfører et slikt forbehold at du ikke uten videre kan gjøre gjeldende krav som prisavslag, retting, heving, erstatning mv. som følge av mangel ved boligen.

Selgers ansvar bortfaller ikke helhetlig

Selger har rett til å selge boligen med et «som den er»-forbehold i medhold av avhendingsloven § 3-9. Han vil imidlertid likevel være ansvarlig dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva du som kjøper kunne forvente ut fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, eller dersom han har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger som han kjente eller burde ha kjent til. Disse begrensningene i selgerens mulighet til å fraskrive seg ansvaret for mangler er ment å beskytte deg som kjøper.

Boligen må være i vesentlig dårligere stand

At boligen må være i vesentlig dårligere stand innebærer at ikke ethvert avvik vil være kvalifisert. Bestemmelsen dekker følgelig ikke alle mulige feil. Les mer om hva vesentlighetskriteriet innebærer her.

Selgeren har fremdeles en opplysningsplikt

En «som den er»-klausul fritar ikke selgeren for sin opplysningsplikt, og det vil foreligge mangel ved boligen dersom han ikke oppfyller denne. Opplysningsplikten er like streng uansett om boligen er solgt «som den er» eller ikke.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Endringer i loven

Merk at regjeringen har lagt frem forslag om å endre avhendingsloven med formål om å gjøre bolighandel tryggere. Den største endringen her vil være at selger ikke lenger kan ta et «som den er»-forbehold ved salg av bolig til en forbrukerkjøper. Videre inneholder forslaget også en presisering av mangelsbegrepet og kjøperens undersøkelsesplikt, samt en nulltoleranse for arealavvik. Du kan lese endringsforslaget her.

Rull til toppen