Typiske skjulte feil og mangler ved boligkjøp - Eiendomsrett.no®

Typiske skjulte feil og mangler ved boligkjøp

Har du kjøpt bolig og er usikker på om den er i samsvar med det du har krav på? Ved kjøp av bolig kan det foreligge en rekke skjulte mangler som først viser seg i etterkant av overtakelsen. Det er derfor viktig å være oppmerksom på hvilken tilstand du som kjøper har krav på at boligen er i.


 

1. Når foreligger det en mangel?

Hva som er en mangel beror først og fremst på partenes avtale, og de opplysninger som selger har gitt om boligens tilstand i forbindelse med kjøpet. Det følger av avhl § 3-1 at eiendommen skal stemme overens med de «krav til kvalitet, utrusting og anna som følgjer av avtala». Både skriftlige og muntlige opplysninger er altså av betydning.

Videre inneholder avhendingslova lovbestemmelser som skal supplere avtalen. Dette innebærer at eiendommen uavhengig av det som er avtalt har en mangel dersom den ikke samsvarer med generelle krav til eiendom etter § 3-2, dersom den har arealsvikt etter § 3-3, allmenn tilstand etter § 3-4, manglende opplysninger etter § 3-7 og uriktige opplysninger etter § 3-8.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Mer generelt sier man gjerne at det foreligger en mangel når det foreligger ett eller flere avvik fra kjøpers berettigede forventning om boligens tilstand. Slike avvik kan skyldes at boligen ikke er i samsvar med de krav til kvalitet, utrustning og/eller andre opplysninger som kjøper hadde grunn til å forvente.

2. Boliger solgt «som den er»

Ved salg av bolig kan selger ta forbehold om at boligen selges «som den er».Har man kjøpt en bolig med et «selges som den er»-forbehold, er risikoen for såkalte skjulte mangler, det vil si mangler som først viser seg i etterkant av kjøpet, skjøvet over på kjøper. Dette innebærer i praksis at kjøper ikke lenger står like fritt til å gjøre mangler gjeldende og fremme krav overfor selger.

Avhendingslova inneholder imidlertid bestemmelser som innebærer at selger likevel kan holdes ansvarlig for feil og mangler når en bolig er solgt med et «som den er»-forbehold. Les mer om bolig solgt «som den er» og dine rettigheter som kjøper her.

3. Typiske skjulte mangler ved boligkjøp

 

Typiske skjulte mangler ved boligkjøp kan være:

 

 

Rull til toppen