Rettigheter ved overtakelse av bolig - Eiendomsrett.no®

Rettigheter ved overtakelse av bolig

Dine rettigheter ved overtakelse av bolig følger av lovverket i avhendingsloven, og i bustadoppføringslova for så vidt gjelder nye boliger. Detaljene og de mange forskjellige situasjonene du risikerer å komme opp i etter overtakelsen, er imidlertid utpenslet i rettspraksis og i avgjørelser fra klageorganer. Les her om hvilke forhold du kan klage på og hvilke sanksjoner du i så fall kan rette mot selger i sammenheng med overtakelsen.

Før overtakelse – undersøk grundig

Det er ikke bare selger som har plikter. Lovverket legger til grunn at kjøper foretar en besiktigelse av boligen før kjøpet. Mangler som er godt synlige og som kjøper antas å måtte oppdage ved en slik befaring, kan ikke påberopes etterpå, med mindre de er bemerket og notert.

Endringer i avhendingsloven

Ved overtakelsen – se at alt er som det skal

Når det gyldne øyeblikket for underskriving av kontrakten og overlevering av nøkler er kommet, foretas det en siste runde med gjennomgang av boligen med selger og kjøper sammen.

Her skal det også signeres en overtakelsesprotokoll. Som kjøper må du passe på å få med alle bemerkninger du måtte ha til den boligen du skal overta. Det du ser her kan du ikke påberope deg senere hvis det ikke er behørig notert ved overtakelsen.

Etter overtakelsen – «de skjulte manglene» viser seg

Det er ikke alt som viser seg på visning eller ved overtakelsen. Man kan ikke forvente at skjeggkre eller andre fastboende stiller seg opp på linje for å hilse den nye eieren velkommen før kontrakten er undertegnet.

Andre ting som kan dukke opp er mugg, råte eller vannskader. Det kan også vise seg at selger har gitt feil opplysninger i salgsoppgaven, som for eksempel angående størrelsen på boligen. Særlig vanskelige nabofohold  kan også komme inn under dette.

Som kjøper er det i din interesse å avdekke slike mangler eller feil så fort som mulig etter overtakelsen. Det er slett ikke sikkert selgeren sitter på kjøpesummen så veldig lenge og vil være i stand til å gi noen kompensasjon.

Forsinket overlevering

I avtalen er det satt en konkret dato for overtakelse av bolig. Dersom selgeren ikke står klar med nøklene eller boligen langt fra er klargjort for overlevering, kan det få konsekvenser for deg. Du har kanskje allerede innrettet deg med et salg av din nåværende bolig.

Problemet med forsinket levering oppstår oftest i forbindelse med nye boliger som ikke er ferdigstilt i tide. men kan noen ganger også skje med bruktboliger.

Hvis selger ikke leverer boligen til avtalt tid, kan du kreve erstatning eller dagsbøter.

Sanksjoner og advokathjelp

Ved mangel eller forsinkelser ved overlevering er det viktig at du fremmer krav over selger så fort som mulig. Avhengig av situasjonen kan du kreve retting, prisavslag, erstatning, eller heving. Noen ganger kan du også holde tilbake deler av kjøpesummen inntil det påberopte forholdet er fikset.

En erfaren eiendomsadvokat vil ha oversikt over disse virkemidlene, og peke på det som vil være mest hensiktsmessig i din situasjon. Med en boligkjøperforsikring eller en vanlig innboforsikring vil du kunne få dekket bistand fra advokat i slike saker.

Kilder:

Trygve Bergsåker. Kjøp av fast eiendom: med kommentarer til avhendingsloven. Norges eiendomsmeglerforbund 2013 5. utg.
Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar til bustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med Norges
Eiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Vanlige spørsmål

Kan jeg selge boligen som den er?

Fra 2022 er det slutt på å selge boliger som de er. Du ville uansett kunne blitt ansvarlig for skjulte mangler etter overtakelsen.

Hva skal jeg se etter på visning?

Dann deg et bilde av hele boligen og hvordan den høver med dine og familiens gjøremål. Sjekk kriker og kroker for feil du ikke oppdager ved første øyekast. Forhør deg med megler om det som ikke er synlig med det blotte øyet, som for eksempel om er noen problemer med bad eller andre våtrom

Kan jeg komme med krav mot selgeren etter overtakelsen?

Det du måtte ha sett på visningen eller ved overtakelsen og ikke kommentert regnes som godtatt av deg som kjøper. Dersom det etter overtakelsen dukker opp skjulte mangler, kan du noen ganger stille selgeren til ansvar for det og kreve prisavslag.

Hva er skjulte mangler?

Skjulte mangler er det som det ikke er grunn til å regne med at du oppdager på en vanlig visning. Eksempler på skjulte mangler kan være skadedyr eller råte.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

 

Rull til toppen