Eiendomsadvokat i Ski - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Ski

Eiendomsadvokat i Ski

Ski er et norsk tettsted med 20 144 inbyggere. Ski var tidligere en selvstendig kommune, men hører nå til Ås og Nordre Follo kommuner. Stedet regnes for å være administrasjonssenteret i sistnevnte. I likhet med alle andre tettsteder oppstår det en rekke eiendomstvister i Ski. Vi har laget en oversikt over det du trenger å vite.

Advokat for boligkjøp i Ski

Har du har kjøpt en eiendom eller bolig med feil eller mangler, er du nødt å klage (reklamere) til selger eller forsikringsselskapet (hvis de har ansvaret), dersom du ønsker gjennomslag for rettighetene dine. Vanlige feil ved kjøp av eiendom er skadedyr, fukt- og råteskader, og arealsvikt.  Har du opplevd dette, har du potensielt rett til å få for eksempel prisavslag, erstatning, eller å heve kjøpet. I tvister som dette inntrer det rettshjelpsdekning gjennom innboforsikring, som er en veldig vanlig forsikring. noe de fleste har. Dette fører til at utgiftene som går til den juridiske tjenesteyteren betales av forsikringsselskapet, mens den forsikrede kun belastes for en egenandel.

Advokat håndverkertjenester i Ski

Ski er en attraktiv by, og har mange innbyggere. Dermed er pågang stor innen byggebransjen. Dessverre fører dette til et stort antall tvister. Ofte handler tvistene om mangler knyttet til håndverkerens ytelse. Innboforsikringen dekker rettshjelpsdekning i disse sakene. Den forsikrede betaler en egenandel.

Advokat for husleie i Ski

Husleiesaker handler ofte om ting som bråk, uenighet om leiesum eller en mangel ved boligen. Slike saker kan føre til lange prosesser som kan gjøre forholdet mellom utleier og leietaker betent. For å forsøke å unngå dette har vi utarbeidet kontrakt vi mener er rettferdig. Du kan lese den ved å følge denne lenken.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for naborett i Ski

Nabotvister reguleres av granneloven. De mest hverdagslige sakene knytter seg til støynivå. Dersom du lurer nærmere på hva den naborettslige tålegrensen faktisk er, kan du lære mer om det her. Avhengig av forsikring kan rettshjelpsdekning inntre i slike saker.

Advokat  ekspropriasjon, veirett og servitutter i Ski

En rekke eiendomsrettslige saker blir avgjort av jordskifteretten. Dett gjelder særlig saker knyttet til veirett, servituttrett, ogreiningsrett, gjerderett og jordskifterett. Disse er ofte komplekse, og har mange parter. I ekspropriasjonssaker dekkes advokatutgiftene av eksproprianten.

Plan og bygningsmyndighetene i Ski

Dersom du skal føre opp garasje eller lignende tilbygg, kreves tilatelse fra plan og bygningsmyndighetene. Oppdatert informasjon om konktakt of søknad kan du finne på kommunens hjemmesider.

Domstolene i Ski

Saker som går til de alminnelige domstolene

Verneting for tvister knyttet til avhending, leieforhold, håndverkertjenester og naborett er Follo tingrett. Denne domstolen ligger i selve Ski, og ble etablert i 2006. Mer informasjon om retten finner du her

Saker knyttet jordskifteretten

Vernetinget for tvister knyttet til ekspropriasjon, vei, og servitutter er Akershus og Oslo jordskifterett. Kontaktopplysninger og videre informasjon kan finnes på domstolens nettside.

Eiendomsadvokater i Ski

Det finnes flere rettshjelpsytere i Ski. Eksempler er Follo advokatene og advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Rull til toppen