Standardkontrakt ved leie av husrom - Eiendomsrett.no
Standardkontrakt husleie

Standardkontrakt ved husleie

Som utleier av hus bør man anvende en standardkontrakt som regulerer de vesentligste punkter i leieforholdet. Dette vil være forhold som partene i leieavtalen, hva leieavtalen gjelder, leieforholdets varighet og pris. I tillegg er det anbefalt å bruke en standardkontrakt som sier noe om partenes plikter, samt regulerer leieforholdets opphør. Vedlagt ligger standardkontrakt for husleie som vi har utarbeidet. Den gir mulighet for å regulere alle de nevnte forhold som anses som vesentlige å avklare i forbindelse med husleie.


Standard mal for husleiekontrakt på norsk (pdf)

Endringer i avhendingsloven

Standard mal for husleiekontrakt på norsk (docx)

Malen finnes for øvrig på flere språk under «Gratis maler og kontrakter».

Rull til toppen