Standardkontrakt ved leie av husrom - Eiendomsrett.no
Standardkontrakt husleie

Standardkontrakt ved husleie

Som utleier av hus bør man anvende en standardkontrakt som regulerer de vesentligste punkter i leieforholdet. Dette vil være forhold som partene i leieavtalen, hva leieavtalen gjelder, leieforholdets varighet og pris. I tillegg er det anbefalt å bruke en standardkontrakt som sier noe om partenes plikter, samt regulerer leieforholdets opphør. Vedlagt ligger standardkontrakt for husleie som vi har utarbeidet. Den gir mulighet for å regulere alle de nevnte forhold som anses som vesentlige å avklare i forbindelse med husleie.


Standard mal for husleiekontrakt på norsk (pdf)

Standard mal for husleiekontrakt på norsk (docx)

Malen finnes for øvrig på flere språk under «Gratis maler og kontrakter».

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud
Rull til toppen