Advokathjelp i eiendomssak - Eiendomsrett.no®
En advokat og klienten sin diskuterer om en eiendomssak

Advokathjelp i eiendomssak

Har du en eiendomssak gående, kan du ha behov for advokathjelp. Her er noen tilfeller du hvor advokaten kan bistå deg med å avklare vesentlige momenter i en eiendomssak. Det er ofte du kan få dekket kostnadene gjennom forsikringer du har.

Boligtvist med selger

Mange eiendomssaker dreier seg om konflikter som oppstår etter et boligkjøp. Selv om begge parter opptrer redelig, kan det dukke opp ting etter kjøpet. Det er ikke nødvendigvis alt selger kjenner til vedrørende bygningens konstruksjon og hva som ellers befinner seg i og utenpå veggene.

Endringer i avhendingsloven

Spørsmålet blir da om selger kan lastes for dette, eller om ansvaret kan veltes over på kjøper.

Tvisten kan også dreie seg om hvorvidt feilen var til stede på kjøpstidspunktet, eller om den har kommet til etterpå.

Mangelsavklaring med advokat

Grunnlaget for en reklamasjon mot selger er at det foreligger en mangel. Mangler som kjøper visste om før kjøpet eller som som selger har fortalt om, faller selvfølgelig utenfor.

Et springende punkt er hva kjøper burde ha sett ved en undersøkelse. Det kan bli en vurdering av hvor mye man generelt kan forvente av en kjøpers iakttakelsesevne.

Det som står tilbake er det som selger ikke visste om, og det som kjøper ved en vanlig befaring ikke kunne se. Dette betegnes som skjulte mangler. Det dreier seg gjerne om bygningens konstruksjon, vannskader eller skadedyr,

Reklamasjon til selger i eiendomssak

Når det gjelder reklamasjoner gjelder å holde tunga rett i munnen.

For det første er det frister det må holdes orden på. Selgeren skal ha beskjed innen rimelig tid om en reklamasjon etter at kjøper har oppdaget en mangel. Det står ikke noe i loven (avhendingsloven) om akkurat hvor lenge det er snakk om, men rettspraksis har fastslått det til omtrent to måneder.

Går det lenger tid, risikerer kjøper å tape kravet sitt.

Krav mot selger i eiendomssaker

Hvis vi har konstatert at det foreligger en mangel og det er reklamert i tide, er det neste spørsmålet hva advokaten kan få selgeren til å gjøre med dette.

Hvis boligen ennå ikke er overdratt, kan advokaten anbefale at kjøper holder igjen en del av kjøpesummen til hva som skal gjøres med mangelen er avklart.

Har kjøper allerede overtatt boligen og overført kjøpesummen, kan det være aktuelt med krav om retting, prisavslag, erstatning eller heving.

Hvis det er snakk om et prisavslag, slik resultatet oftest blir, er det en utfordring å finne et passende beløp som tilsvarer det antatte verditapet på boligen. Her kan det komme godt med å ha erfaring fra tilsvarende eiendomssaker.

Har selger eierskifteforsikring?

Det er stadig mer vanlig at selger tegner eierskifteforsikring som en del av tilbudet fra eiendomsmekler. Det betyr at du som er kjøper må rette kravet mot selgers forsikringsselskap og deres advokater.

Fordelen for deg er at du ikke er avhengig av at selger har mulighet til å betale et prisavslag eller en erstatning. Ulempen er at det gjør ikke forsikringsselskapet heller hvis de mener det ikke er åpenbart at du vil få medhold i en klageinstans eller en domstol.

Du kan derfor ha spesielt bruk for en god makker i form av en erfaren eiendomsadvokat på din side. Merk at du kan få dekket dette gjennom en innboforsikring.

Nabosaker og håndverkerkonflikter

En eiendomssak kan også omfatte naboforhold og tvister om kvaliteten på håndverkerarbeid. Det kan gis advokatbistand på samme måte i slike saker.

Kilder:

Trygve Bergsåker. Kjøp av fast eiendom: med kommentarer til avhendingsloven. Norges eiendomsmeglerforbund 2013 5. utg.

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018- 10-24 (2-03) s. 108-137.

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Vanlige spørsmål

Kan jeg bruke den advokaten jeg vil i en eiendomssak?

Ja. Det er fritt advokatvalg. Det kan imidlertid være lurt å bruke en advokat med særlig erfaring i denne type saker.

Bør jeg tegne eierskifteforsikring?

Fordelen med eierskifteforsikring er at du ikke behøver å bekymre deg om klagemål fra kjøper i etterkant. Du må selv avgjøre om du synes det er verdt prisen.

Trenger jeg boligkjøperforsikring?

Her må du også måle prisen opp mot risikoen for at det blir en langvarig tvist mot selgeren i etterkant. Vær oppmerksom på at også en innboforsikring kan gi rettshjelpsdekning til kjøper i en eiendomssak.

Kan jeg selv velge advokat hvis jeg har boligkjøperforsikring?

Ja, det kan du. Forsikringsselskapet vil ha sine egne advokater, men du står fritt til å velge en annen advokat så lenge kostnadene er berettigede.

Rull til toppen