Advokathjelp ved vannskade - Eiendomsrett.no®
En dame som nylig kjøpte en leilighet, oppdager at den har vannskader og ringer til en advokat

Advokathjelp ved vannskade

Den store frykten ved å kjøpe en bolig er at du oppdager vannskader etter kjøpet. Du kan da få advokathjelp via din innboforsikring for å vurdere om det er en mangel etter avhendingsloven, og om du kan rette krav mot selger i den forbindelse.

Hva innebærer en vannskade?

Det er en forventning om at norske boliger er konstruert slik at vann ikke trenger inn.

Endringer i avhendingsloven

Dersom dette likevel skjer og det ikke utbedres rimelig raskt, vil det utvikle seg til fuktskader som både ødelegger boligen og utgjør en helserisiko for dem som bor der.

Råte vil ødelegge bygningmaterialene. Muggsopp som danner seg som følge av langvarig fukt gir dårlig inneklima og er ikke bra for helsen på sikt.

Har du kjøpt et hus som viser seg å ha en vannskade. er dette en mangel som kan gi grunnlag for å rette krav mot selger i ettertid. Det er avhendingsloven som regulerer dette forholdet.

Visste selgeren om vannskaden?

Et springende punkt i vurderingen av ansvaret for en vannskade etter kjøp av bolig, er i hvilken grad selgeren selv var klar over vannskaden. I så fall bør han informere om den i henhold til sin opplysningsplikt. I salgsoppgaven følger det som regel med et egenerklæringsskjema hvor selgeren krysser av for om vedkommende er kjent med vannskader, eller følger av denne som mugg eller råte.

Dersom selger faktisk har informert om dette, vil kjøper normalt ikke kunne reklamere. Det kan imidlertid være at tilstanden er mye verre enn det selgeren ga uttrykk for. Da vil kravet fortsatt være i behold.

Dersom du kjøper et hus fra et dødsbo, er det ikke rimelig å vente at selgerne er kjent med skader i tilknytning til vanninntrengning og fukt. Du bør da være ekstra grundig med å undersøkelsen av boligen før du kjøper.

Undersøk boligen for vannskader også etter overdragelse

Dersom det skulle vise seg at det er skader i tilknytning til fukt, er det viktig å foreta seg noe så fort om mulig. Skadene vil forverre seg med tiden som går, og det kan hende det blir nødvendig med en total renovasjon av badet.

Selv om du kan stille selgeren til ansvar for skjulte mangler, har du som kjøper også en tapsbegrensningsplikt. Hvis du selv ikke gjør det som normalt forventes, kan en eventuell erstatning fra selger avkortes.

Kjenner du en eim av fukt når du åpner kjellerdøren, kan det være grunn til å tilkalle fagfolk for en nærmere utredning. Spor av mugg kan du se i form av misfarging av overflater for eksempel på badet. Har de fått litt for god tid på seg, vil du se grå eller sorte flekker.

Forsikringen kan dekke advokathjelp

Selv om du ikke har tegnet en egen boligkjøperforsikring, vil innboforsikringen dekke de vesentligste kostnadene til både teknisk og juridisk hjelp i tvister i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Ettersom vannskader krever litt bygningsteknisk innsikt, kan det være en fordel å bruke en eiendomsadvokat med spesiell interesse for slike saker.

Kilder:

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019.

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Vanlige spørsmål

Hva er en vannskade?

Vannskade er skader på boligen som følge av at vann trenger inn. Det er normalt å regne som en mangel i kjøpsforhold. Vannskader kan utvikle seg videre til generell fukt, råte eller mugg.

Hvordan oppdager jeg vannskader?

Vår oppmerksom på sterk kjellerlukt og se etter misfarging av overflater på bad eller lignende. Ved mistanke om fukt- eller vannskader bør du bestille en teknisk rapport.

Hva kan jeg kreve av selger hvis jeg oppdager vannskade etter at jeg har kjøpt?

Mulige misligholdsbeføyelser overfor selger er retting, prisavslag, erstatning eller heving. Prisavslag ved at selger betaler tilbake en del av kjøpesummen er det mest vanlige.

Kan jeg få dekket advokathjelp ved vannskader?

En vanlig innboforsikring dekker rettshjelp i slike saker. Be advokaten undersøke dette og eventuelt andre muligheter.

 

Rull til toppen