Reklamasjon ved boligkjøp - Eiendomsrett.no®

Reklamasjon ved boligkjøp

Har du kjøpt drømmeboligen? Og er du like sikker på dette etter at du har bodd den inn noen måneder? I motsatt fall kan det være grunnlag for reklamasjon. Det er visse forhold som opptrer oftere enn andre i slike tilfeller. Her får du en liten oversikt over hva som kan skje og hvordan du går fram i forbindelse med reklamasjon ved boligkjøp.

Er boligen slik du hadde grunn til å forvente?

Dette er nøkkelspørsmålet i forbindelse med reklamasjon ved boligkjøp. Hva regnet du egentlig med å kjøpe? Det var neppe en råtebefengt bygning hvor det vrimler med skadedyr. Det er sikkert åpenbart for de fleste.

Endringer i avhendingsloven

Men det er også viktig at du justerer dine egne forventinger ved å undersøke boligen selv før kjøpet. Det som normalt burde falle i øynene av feil ved boligkjøpet da, kan du ikke komme å klage over i etterkant.

Sørg også for å ha blikket åpent for detaljer ved befaring i forbindelse med overdragelsen.

Det som eventuelt kan være feil med bolig er det som du ikke kan oppdage ved vanlig undersøkelse, og som ikke fremkommer av takstrapporten eller annen informasjon fra selger. Vi kaller det for skjulte mangler.

Meld fra til selger umiddelbart

Når du oppdager råte eller det er et skadedyr som hilser på deg i gangen, skal du ikke nøle. Sørg for at selger får greie på det, gjerne med en gang. Det er ikke nødvendig med en større utredning av problemet på dette stadiet. Det viktigste er å overholde fristene for å melde fra.

Selgeren skal ha en slik melding innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Da kan han forberede seg på at det kan komme et krav fra kjøper i ettertid, eller kanskje bidra til at problemet løses.

Med rimelig tid forstås det som regel et par måneder, men det kan variere med omstendighetene. Vær oppmerksom på at kjøper kan tape sin rett til å reklame hvis han somler for lenge.

Konsultere en advokat før du fremmer krav

Det er ofte man bringer inn advokat eller annen juridisk ekspertise på et tidlig tidspunkt i slike saker. Det er ikke minst fordi selger ofte har en slik tilgjengelig allerede gjennom sin eierskifteforsikring.

En advokat vet hvordan du kan reklamere på boligkjøp. Vedkommende vil ofte kunne hjelpe til med å se gjennom uvesentligheter, og fremme et krav med mulighet for gjennomslag i rettsinstansene. Det gjør at man slipper å bruke mye tid på ting som ikke fører fram.

En kjøper vil få dekket det meste av sine advokatkostnader gjennom innboforsikringen eller en spesiell boligkjøperforsikring som tilbys av enkelte eiendomsmeglere.

Krav overfor selger ved reklamasjon

De ulike misligholdsbeføyelsene etter boligkjøp inkluderer retting, prisavslag, erstatning eller heving.

Dersom det er noe selger har mulighet til rette opp selv, er det den foretrukne løsningen. Ellers ender de fleste saker med en økonomisk kompensasjon i form av prisavslag eller erstatning. Heving skjer unntaksvis.

Kilder:

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar til bustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med Norges
Eiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Løvf, Christine. Fristutgangspunktet for reklamasjon etter avhendingsloven § 4-19. Tidsskrift for eiendomsrett, 2011 (4), s. 229-232.

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Vanlige spørsmål

Kan jeg reklamere på kjøp av ny bolig?

Ja, det kan du dersom du oppdager en mangel etter kjøpet. Nå er dette mindre vanlig enn ved kjøp av eldre boliger, men det kan for eksempel være en konstruksjonsfeil.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager fukt i boligen etter at jeg flyttet inn?

Fukt kan være en indikasjon på mer alvorlige ting som mugg eller råte. Meld fra til selger umiddelbart,

Er det noen frist for reklamasjon på boligkjøp?

Ja, Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen (cirka to måneder). Det er også en absolutt reklamasjonsfrist på fem år.

Kan jeg få dekket advokatutgifter i forbindelse med reklamasjon på boligkjøp?

Det er forskjellige forsikringsordninger som dekker advokathjelp i slike saker, herunder eierskifteforsikring, boligkjøperforsikring og en vanlig innboforsikring.

Rull til toppen