Mangel ved hus - Eiendomsrett.no®
En boligkjøper som oppdaget at eiendommen hadde en mangel får bistand fra en advokat spesialisert på eiendomsrett

Mangel ved hus

Mangel ved kjøp av hus er ofte gjenstand for tvister  i ettertid. Det kan være feil ved konstruksjonen, vannlekkasjer, råte, mugg eller skadedyr. Det kan også være forhold selger ikke har opplyst om. Du står ikke uten rettigheter selv om selger har tatt en del forbehold. Les her hvordan du reklamerer på huskjøp.

Undersøk huset grundig før kjøp

Det er mye mer som kan være galt med et hus enn en leilighet. Spesielt gjelder dette for eldre hus.

Endringer i avhendingsloven

Selger har en generell opplysningsplikt om ting han kjenner til ved salg av et hus. Dessuten skal det leveres en ganske omfattende takstrapport som utarbeides av fagfolk. Den skal du lese nøye. Alt som står i denne regnes normalt som akseptert ved kjøpet.

I tillegg til dette har kjøper har en egen undersøkelsesplikt. Det lønner seg ikke å ta for lett på den. Det er også i din egen interesse å konstatere at huser er i god stand. Selv om du skulle ha rett til å komme med krav til selger i ettertid, er det beste å slippe.

Oppdagelse av mangel etter kjøp av hus

Det er imidlertid ikke alltid at alt kommer fram. Noen ting ligger skjult i vegger, kroker og kriker. Slike feil som dukker opp i ettertid kaller vi skjulte mangler.

Det er ikke alle feil man ta selgeren på. Bagateller eller alminnelige slitasjeskader må man regne med når man kjøper hus.

Utover det regnes det en egenandel på 10 000 kroner før det anses berettiget å komme med krav mot selgeren med tanke på kompensasjon for mangler.

Hvordan reklamere på kjøp av hus

Når du først oppdager en slik mangel, forventes det at du tar affære så fort som mulig. Selgeren bør informeres om dette senest innen to måneder. Du kan gå glipp av retten til å fremme krav hvis dette ikke overholdes.

Det er av betydning for begge parter at eventuelle tvister løses på et så tidlig tidspunkt som mulig for at handelen skal kunne regnes for endelig avsluttet. Det kan også være forhold som er vanskeligere eller dyrere å avhjelpe jo lenger tid som går.

Det er ingen spesielle formkrav for en slik reklamasjon, men det bør være skriftlig som en dokumentasjon på at det er gjort.

Krav mot selger

Dersom det kan konstateres en mangel, vil du kunne kreve at selgeren ordner dette eller at du får et prisavslag som tilsvarer verditapet.

Enkelte forhold, som forekomsten av skjeggkre, vil for eksempel gjøre det vanskelig å selge huset videre til den samme prisen du ga selv.

Dersom du har hatt noen utgifter i forbindelse med saken, kan du også kreve å få disse dekket i form av en erstatning. Bruk av fagfolk til å utbedre skader eller skrive tilstandsrapporter er eksempler på dette.

I helst spesielle tilfeller kan du også kreve å heve kjøpet.

Advokathjelp ved huskjøp

Ved tvister kan det noen ganger være hensiktsmessig å bruke advokat. Det er advokatfirmaer som har spesialisert seg på eiendomssaker, og som kan gi god hjelp her.

Advokatkostnader etter kjøp av hus kan med en viss egenandel dekkes av forsikringer som innbo-, eierskifte- eller boligkjøperforsikring.

Kilder:

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar til bustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med Norges
Eiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Trygve Bergsåker. Kjøp av fast eiendom: med kommentarer til avhendingsloven. Norges eiendomsmeglerforbund 2013 5. utg.

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018- 10-24 (2-03) s. 108-137.

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Vanlige spørsmål

Hva bør jeg sjekke når jeg kjøper hus?

Studer takstrapporten nøye, inspiser våtrom spesielt grundig og ikke vær redd for å stille spørsmål.

Hva er typiske mangler ved huskjøp?

Fuktighet, råte, mugg, skadedyr og feilkonstruksjoner er gjengangere blant klagesaker i forbindelse med boligkjøp.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager en mangel etter at jeg har kjøpt hus?

Reklamer til selger så fort som mulig. Det er nødvendig for at du skal ha eventuelle krav i behold.

Er det en forskjell om jeg kjøper hus eller leiliget?

Ikke prinsipielt. Det er det samme regelverket som gjelder, nemlig avhendingsloven og bustadoppføringsloven. Men det er selvfølgelig mer som kan være galt med et hus enn med en leilighet.

 

 

Rull til toppen