Tomtefesteloven - Eiendomsrett.no®
Tomtefesteloven

Tomtefesteloven

Tomtefesteloven av 20. desember 1996 er den loven som regulerer festeforholdet mellom bortfester (utleier) og fester (leier) etter en festekontrakt. Loven gir blant annet uttrykk for festetid, festeavgift, innløsning og misligholdsbeføyelser ved kontraktsbrudd. Loven er ufravikelig (preseptorisk) som vil si at det ikke kan avtales vilkår i strid med loven.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen