Preseptorisk lovgivning

Preseptorisk lovgivning

Preseptorisk betyr ufravikelig. At en lov er ufravikelig innebærer at den ikke kan fravikes i avtale mellom to eller flere parter. Lovgivning som regulerer forbrukerforhold vil typisk være preseptorisk. Det er for å gi forbrukerne et sterkere vern. Slik lovgivning gjør at sannsynligheten for å bli utsatt for ubalanserte og urimelige avtaler blir mindre. Det kan riktignok inngås avtaler som stiller forbrukeren i en bedre stilling enn etter loven. Reglene er dermed på ett vis også fravikelige. Motsetningen til preseptorisk lovgivning er deklaratorisk lovgivning, som er fravikelig.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen