Preseptorisk lovgivning - Eiendomsrett.no®
Preseptorisk lovgivning

Preseptorisk lovgivning

Preseptorisk betyr ufravikelig. At en lov er ufravikelig innebærer at den ikke kan fravikes i avtale mellom to eller flere parter. Lovgivning som regulerer forbrukerforhold vil typisk være preseptorisk. Det er for å gi forbrukerne et sterkere vern. Slik lovgivning gjør at sannsynligheten for å bli utsatt for ubalanserte og urimelige avtaler blir mindre. Det kan riktignok inngås avtaler som stiller forbrukeren i en bedre stilling enn etter loven. Reglene er dermed på ett vis også fravikelige. Motsetningen til preseptorisk lovgivning er deklaratorisk lovgivning, som er fravikelig.


 

Rull til toppen