Kontraktsbrudd - Eiendomsrett.no®
Kontraktsbrudd

Kontraktsbrudd

Kontraktsbrudd er en annen betegnelse for mislighold. Det innebærer at en kontrakt (avtale) ikke blir riktig oppfylt, enten helt eller delvis. Det skilles mellom to typer mislighold: forsinkelse og mangel. I forlengelsen av dette kan parten som er blitt utsatt for et kontraktsbrudd, gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser. Man kan for eksempel kreve erstatning etter kontraktsbruddet. Hva som skal anses som et kontraktsbrudd, samt misligholdsbeføyelsene er regulert i lovgivningen om kontraktsforhold. Sentrale lover er kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, husleieloven og avhendingsloven.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen