Festeavgift - Eiendomsrett.no®
Festeavgift

Festeavgift

Festeavgift er en betegnelse på grunnleien som betales av fester når vedkommende leier en eiendom. Festeavgiften betales til bortfester, som er den som leier ut selve eiendommen. Leien betales som regel  årlig og dens størrelse fastsettes av bortfester etter avtale med festeren. Dersom leieavtalen ikke sier noe om leiens størrelse, vil begge parter kunne kreve avgiften regulert i tråd med endringene i konsumprisindeksen. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen