Eiendomsadvokat Svelvik - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Svelvik

Eiendomsadvokat Svelvik

Svelvik er en by som ligger i Drammen kommune i Viken fylke. Byen har per 1 januar 2020 3 953 innbyggere. Også i små byer oppstår det konflikter knyttet til eiendomsrett. VI git her en oversikt over de vanligste tvistetypene, hvilken domstol stedet og sakene tilhører, og en kort oversikt over eiendomsadvokater som kan hjelpe deg.

Advokat for kjøp av bolig i Svelvik

vanlige feil ved boligkjøp er kan være vannskade, soppskade, arealavvik, skadedyr eller feil med knyttet til drenering. Dersom det er snakk om et kontraktsmessig avvik, og fristene for reklamasjon er overholdt, kan det etableres flere rettigheter for kjøperen. Herunder blant annet retten til prisavslag og heving av avtalen. Det kan inntre rettshjelpsdekning i disse tvistene.

 

Advokat for husleie i Svelvik

Husleietvister havner oftere i retten enn før. Dette er som regel ikke så veldig gøy for hverken leietaker eller utleier. Mye av nøkkelen til et langt og godt leieforhold er å gjøre en innsats ved avtaleinngåelsen. Vi har jobbet med å tilby en rekke standarddokumenter som brukes innen eiendomsretten. En av disse er vår standardavtale for husleie. VI har gjort det vi kan for å gjøre avtalen rimelig. Du kan laste den ned ved å følge lenken under

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Se vår standard husleiekontrakt her (PDF).

Advokat for håndverkertjenester i Svelvik

Håndverkertvister reguleres av håndverkertjenesteloven. Dette gjelder i hovedsak alt arbeid på fast eiendom o.l. Imidlertid er det Bustadoppføringslova som kommer til anvendelse dersom arbeidet er så omfattende at eiendommen praktisk sett fremstår som ny. Rettshjelpsdekning kan inntre gjennom forsikring.

 

Advokat for naborett i Svelvik

Den naborettslige tålegrensen er ikke alltid like enkel å tegne. Ofte deler ikke den plagsomme naboen ditt syn på saken, og hele situasjonen blir litt lei og kjip. Hvis du føler det slik, kan det absolutt være en mulighet å ordne problemet via jussen. Du kan til og med få dekket advokatutgifter gjennom forsikring dersom vilkårene for det foreligger.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Svelvik

Jordskifteretten avgjør disse sakene i første instans. Er det tale om ekspropriasjon, vil du få dekket utgiftene dine. Tvistene er ofte av noe kompleks natur.

Plan og bygningsmyndighetene i Svelvik kommune

Plan og bygningsmyndighetene må godkjenne alle oppføringer av tilbygg o.l. Oppdatert og korrekt kontaktinfo ligger ute på kommunens nettside.

Domstoler i Svelvik

Under gir vi en oversikt over de ulike domstolene Kragerø tilhører.

Saker som går til de alminnelige domstolene

For eiendomstvister som oppstår i Svelvik er det Drammen tingrett som er verneting. Korrekte opplysninger om adresse og kontakt kan du finne på domstolens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Vernetinget for sakene knyttet ekspropriasjon, servitutter og veirett er Nedre-Buskerud Jordskifterett. Riktige opplysninger angående adresse og kontakt kan du finne på domstolens hjemmeside.

Eiendomsadvokater i Svelvik

Det finnes mange gode advokater som kan ta på seg saker i Svelvik, mellom annet Larvikadvokatene.

Rull til toppen