Eiendomsadvokater i Drammen - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Drammen

Eiendomsadvokater i Drammen

Drammen er en flott by og kommune som ligger i Viken fylke. Byen ligger om lag fire mil ut fra Oslo. Tettstedet Drammen regnes i dag for å være landets femte største. Dermed oppstår det nødvendigvis en del eiendomssaker også her. Vi har derfor laget en lettlest oversikt over hvilke type saker som oftest oppstår, og hvilke domstoler og advokater som kan være aktuelle om problemet skulle utvikle seg. 

Eiendomstvister i Drammen

Drammen er en aktiv by der kjøp og salg av eiendom foregår med hyppig frekvens. Noen ganger oppstår det konflikter i forbindelse med disse avtalene, og av og til må rettsvesenet innvoteres for å løse problemene. Et eksempel på feil og mangler ved boligkjøp er fukt- og råteskader ved boligen som man ikke var klar over ved avtaleinngåelsen eller tidspunktet for overtakelse. I slike saker dekkes ofte advokatutgiftene gjennom forsikring. Lurer du på om dette gjelder for deg, råder vi deg til å kontakte en advokat som kan avklare dette.

Endringer i avhendingsloven

Advokathjelp til nabotvister

 Har du spørsmål knyttet til naborett håper vi du kan finne svaret i en av våre utfyllende artikler om temaet. Dersom du fortsatt føler deg usikker kan det være lurt å kontakte en spesialist på feltet for å få en vurdering. Det kan være veldig belastende å havne i tvister av denne typen. Noen ganger kan advokatutgifter dekkes gjennom forsikring.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter i Drammen

Andre eiendomsrettslige saker som kan oppstå er knyttet til servitutter, veirett og erstatning ved ekspropriasjon. Dersom du skulle havne i en slik sak, håper vi du kan finne hjelp i våre fagartikler. Dersom du fortsatt føler deg usikker kan det lønne seg å kontakte en advokat med erfaring på området.

Plan og bygningsmyndighetene i Drammen kommune

Dersom du har planlagt oppføring av tilbygg på eiendommen din, er det viktig at du ikke glemmer å skaffe den nødvendige tillatelsen fra de kommunale plan og bygningsmyndighetene. Mer info finner du på nettstedet til kommunen.

Advokathjelp til håndverkertvister

Håndverkertjenester er en del av hverdagen til veldig mange mennesker. Et eksempel på en tvist som ofte oppstår er forsinket ytelser fra håndverkeren. Dette etablerer klare rettigheter for forbrukeren i tråd med håndverkertjenesteloven. Du kan slippe unna med en egenandel dersom forsikringen din dekker advokatutgifter.

Husleierett

I et aktivt og livlig boligmarked oppstår det også en rekke problemer knyttet til leieforhold. Ofte er dette knyttet til uenigheter om husrommets egenskaper ved tilbakelevering. En ting vi råder alle til, er å sørge for at leieavtalen er dekkende og klar. Det vil gjøre prosessen mye enklere i den situasjonen at en av partene hevder det foreligger et kontraktsmessig avvik. Vi har laget det vi anser som en rimelig og balansert standardavtale, du kan ta en kikk på den her.

Domstoler i Drammen

Når det gjelder knyttet til husleie, bolig (kjøp og salg), håndverkertjenester og naborett er vernetinget Drammen tingrett – som ligger i kommunen. Vernetinget for saker tilknyttet ekspropriasjon, veirett eller servitutter er Nedre Buskerud Jordskifterett.

Eiendomsadvokater i Drammen

Blant annet Advokatfirmaet Kildebo og Svensson Nøkleby er eiendomsadvokater som har en tilknytning til Drammen

Rull til toppen