Seksjonering - Eiendomsrett.no®
Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering innebærer en oppdeling av en eiendom i flere bruksenheter eller eierseksjoner. Oppdelingen blir registrert i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen. Seksjonering innebærer således både en faktisk og juridisk oppdeling av eiendommen. Det vil ved en seksjonering være et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i, og dermed rett til å bruke. Alle seksjonseierne er for øvrig samtidig en del av et sameie. Eierseksjonsloven regulerer forholdene rundt seksjonering. 


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen