Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering innebærer en oppdeling av en eiendom i flere bruksenheter eller eierseksjoner. Oppdelingen blir registrert i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen. Seksjonering innebærer således både en faktisk og juridisk oppdeling av eiendommen. Det vil ved en seksjonering være et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i, og dermed rett til å bruke. Alle seksjonseierne er for øvrig samtidig en del av et sameie. Eierseksjonsloven regulerer forholdene rundt seksjonering. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen