Matrikkelen - Eiendomsrett.no®
Matrikkel

Matrikkelen

Matrikkelen er er Norges offisielle register over fast eiendom. Den inneholder opplysninger om eiendommen – herunder eiendommens areal, informasjon om bygninger og adresse. Dette skal gjøre det oversiktlig i forbindelse med planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom i Norge. Matrikkelen reguleres av matrikkelloven


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen