Matrikkel

Matrikkelen

Matrikkelen er er Norges offisielle register over fast eiendom. Den inneholder opplysninger om eiendommen – herunder eiendommens areal, informasjon om bygninger og adresse. Dette skal gjøre det oversiktlig i forbindelse med planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom i Norge. Matrikkelen reguleres av matrikkelloven


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen