Eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven regulerer en særlig form for sameie som innebærer at hver sameier har enerett til å bruke en bolig eller et lokale. I tillegg behandles hver sameieandel som en egen eiendom. Mer konkret inneholder loven bestemmelser om vilkårene for og fremgangsmåten ved seksjonering og reseksjonering. I tillegg reguleres disposisjonsretten over de enkelte seksjonene.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen