Eierseksjonsloven - Eiendomsrett.no®
Eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven regulerer en særlig form for sameie som innebærer at hver sameier har enerett til å bruke en bolig eller et lokale. I tillegg behandles hver sameieandel som en egen eiendom. Mer konkret inneholder loven bestemmelser om vilkårene for og fremgangsmåten ved seksjonering og reseksjonering. I tillegg reguleres disposisjonsretten over de enkelte seksjonene.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen