Eierseksjon - Eiendomsrett.no®
Eierseksjon

Eierseksjon

Eierseksjon er en betegnelse på en selveierenhet, eksempelvis en leilighet eller et lokale, som eieren har enerett til å bruke. Resten av eiendommen er fellesarealer i sameie med de øvrige seksjonseierne. En slik bruksdeling er varig og hver seksjon er fast eiendom og en egen matrikkelenhet. Eierseksjoner er regulert i eierseksjonsloven. Det følger av lovens § 4 at boligseksjon og næringsseksjon er to undertyper av eierseksjoner.  


 

Rull til toppen