Fast eiendom - Eiendomsrett.no®
Fast eiendom

Fast eiendom

Fast eiendom betegner grunn, samt eventuell bebyggelse som finnes på denne grunnen. Både bygninger og andre innrettelser som kan sies å ha en naturlig tilknytning til grunnen, regnes som fast eiendom. Dermed kan en brygge tilhørende eiendommen også utgjøre fast eiendom. Det kan være knyttet ulike rettigheter til en fast eiendom, eksempelvis eiendomsrett, panterett eller en servitutt. Disse rettighetene kan tinglyses i grunnboken. Salg av fast eiendom reguleres av avhendingsloven.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen