Servitutt

Servitutt

En servitutt er en begrenset rett å kunne råde faktisk over andres eiendom. En servitutt kan være begrenset eller evigvarende. Servitutter på eiendom kan avtales, eller etableres gjennom hevd. Det er to hovedtyper servitutter: personlige servitutter og realservitutter. Realservitutter kan igjen deles inn i to undergrupper: positiv og negativ servitutt. Servituttloven regulerer servitutter i tilknytning til fast eiendom. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen