Servituttloven - Eiendomsrett.no
Servituttloven

Servituttloven

Servituttloven regulerer tilfellene hvor det foreligger en servitutt på en eiendom. Loven inneholder sentrale bestemmelser om rekkevidden av servitutter, endring og bortfall av servitutter, samt avhending og forkjøp. 


 

Rull til toppen