Servituttloven

Servituttloven

Servituttloven regulerer tilfellene hvor det foreligger en servitutt på en eiendom. Loven inneholder sentrale bestemmelser om rekkevidden av servitutter, endring og bortfall av servitutter, samt avhending og forkjøp. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen