Hevd - Eiendomsrett.no®
Hevd

Hevd

Hevd er en betegnelse på et rettsinstitutt i Norge som gjør at man kan få eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom eller løsøre som opprinnelig tilhører en annen. Man kan altså hevde både eiendomsrett og bruksrett. Sistnevnte forhold kan eksempelvis være rett til vei over en annens eiendom eller til å ha ha husdyr på beite i en annens utmark. Hevd av en rett innebærer at hevderen blir reell eier, slik at det opprinnelige eieren taper sin rett. Man sier gjerne at eiendomsretten ekstingveres. For å ha hevdet en rett må bruken ha vært langvarig og vært utøvd i god tro. Kravet om god tro innebærer at man må utøve retten i den tro at den bruken man gjør er berettiget. Man må også ha vært i god tro gjennom hele hevdstiden. Reglene om hevd fremgår av hevdsloven.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen