Eiendomsrett - Eiendomsrett.no®
Eiendomsrett

Eiendomsrett

Eiendomsrett er den rett en person har til å eie, kontrollere og styre eiendom. Selve retten omfatter både rettslige disposisjoner og faktiske disposisjoner. Rettslige disposisjoner omfatter en rett til å selge, låne bort eller pantsette. Faktiske disposisjoner innebærer en rett til å bruke en ting slik man ønsker. Det kan være å male huset, kjøre med bilen eller å hogge trær. Selve utøvelsen kan riktignok ikke stride mot andres rettigheter. Både fast eiendom (som er fast forbundet med jorden) og løsøre (som ikke er fast forbundet med jorden) kan være underlagt eiendomsrett. 


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen