Eiendomsadvokat i Langesund - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Langesund

Eiendomsadvokat i Langesund

Langesund er administrasjonssenteret i Bamble kommune. Byen har 5 500 innbyggere, og har lange og rike tradisjoner innen skipsfart og maritimt liv for øvrig. Vi har laget en oversikt over eiendomsrettlige tvister som ofte oppstår i Langesund, og videre navngitt noen advokater som kan ta eiendomssaker i området.

 

Advokat for kjøp av bolig i Langesund

En stadig økende andel av bolighandler ender opp i konflikt. Ofte handler dette om ting som vannskader, feil måling av boligens areal eller andre uopplyste forhold. Det aktuelle lovverket er avhendingsloven og bustadoppføringslova, avhengig av partene og salgsobjektet. For boligtvister som dette er det rettshjelpsdekning via innboforsikring.

 

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for husleie i Langesund

Husleieavtaler blir et stadig vanligere tema i norske rettsaker. Husrommets standard, eller mangelfull økonomisk ytelse fra en av partene er ofte kjernen i saken. Tvistene oppfattes ofte som belastende, heldigvis bærer husleieloven preg av et sterkt forbrukervern.

Advokat Håndverkertjenester i Langesund

Konflikter med håndverker oppstår særlig grunnet en forsinket eller mangelfull ytelse. Det kan gjennom innboforsikring inntre rettshjelpsdekning, slik at forbrukeren kun betaler en egenandel. Den primære rettskilden for å løse problemene er håndverkertjenesteloven. Denne bærer et gjennomgående preg av forbrukervennlighet.

 

Advoakt naborett i Langesund

Nabotvister kan være veldig belastende, dessverre er det ganske vanlig at det oppstår krangler mellom naboer. Ofte baserer uenighetene seg på støy eller forhold ved fellesarealer. Rettsområdet reguleres av grannelova. Rettshjelpsdekning kan inntre gjennom innboforsikring.

 

Advokat  ekspropriasjon, veirett og servitutter i Langesund

Flere eiendomstvister avgjøres i jordskifteretten. Herunder blant annet ekspropriasjonstvister og veirett. Dersom det er tale om førstnevnte vil alle utgifter dekkes av den som tvangserverver eiendommen.

 

Plan og bygningsmyndighetene i Langesund kommune

Plan- og bygningsmyndighetene behandler søknader om oppføring av tilbygg på eiendom. Eksempelvis garasje eller hytte. Dersom dette er noe du ønsker å gjøre, finner du informasjon om søknaden og prosessen på kommunens nettsteder.

 

Domstoler i Langsund

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for eiendomssaker som handler om husleie, kjøp og salg av eiendom, håndverkersaker og naborett er Nedre-Telemark tingrett. Nærmere og oppdatert informasjon kan du finne på domstolens hjemmeside.

 

Saker knyttet jordskifteretten

Vernetinget for ekspropriasjon, servitutter og veirett er Øvre-Telemark jordskifterett. Kontaktinfo finner du under her.

Nedre-Telemark jordskifterett
Postboks 2856
3702 Skien

 

Eiendomsadvokater i Langesund

Det finnes flere eiendomsadvokater som kan hjelpe deg. Blant annet Advokatene Skien.

Rull til toppen