Hva er seksjonering? - Eiendomsrett.no - Seksjonering av eiendom
Hva er seksjonering

Hva er seksjonering?

Dersom flere personer ønsker å eie en eiendom sammen, og samtidig ha enerett til hver sin bruksenhet, må eiendommen seksjoneres. Seksjonering innebærer at eiendommen blir delt opp i flere bruksenheter eller eierseksjoner. Hver bruksenhet blir tegnet opp og gitt et eget seksjonsnummer.

Seksjonering er vanlig i for eksempel bygårder eller leilighetskomplekser, som typisk består av flere selveierleiligheter. Også rekkehus eller eiendom med flere frittliggende kus kan seksjoneres. En seksjonert eiendom har også et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i.

Et seksjonert sameie kalles for eierseksjonssameie, og reguleres av eierseksjonsloven.

Les mer om eierseksjoner og eierseksjonssameier her.

Rull til toppen